DirtyBlondi

#8V29022P

13

4 944

5 944

Smokie Dabear

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 15 CW 7

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord