Snozberry

#8RUV9920

13

5 269

5 480

PUNISHERS TW!

Co-leader

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
10/10
12/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Đường đến tối đa (68/97)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
798/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8002Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
998/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
247/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 753Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Star points (4/97)

1 2 3 Upgrade cost
Spear Goblins 35 000
Giant Snowball 10 000
Archers 25 000
Arrows 45 000
Knight 35 000
Minion 20 000
Bomber 25 000
Goblin Gang 45 000
Tesla 25 000
Barbarians 25 000
Minion Horde 45 000
Royal Giant 25 000
Elite Barbarians 25 000
Ice Golem 10 000
Mega Minion 25 000
Elixir Golem 10 000
Musketeer 25 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 25 000
Furnace 10 000
Flying Machine 10 000
Goblin Cage 45 000
Giant 25 000
Goblin Hut 45 000
Inferno Tower 25 000
Royal Hogs 25 000
Rocket 45 000
Barbarian Hut 25 000
Three Musketeers 25 000
Mirror 45 000
Wall Breakers 45 000
Barbarian Barrel 25 000
Rage 10 000
Skeleton Army 45 000
Goblin Barrel 45 000
Tornado 10 000
Guards 25 000
Clone 10 000
Baby Dragon 25 000
Poison 10 000
Prince 10 000
Witch 25 000
Balloon 20 000
Bowler 25 000
Cannon Cart 45 000
Electro Dragon 10 000
Executioner 25 000
Giant Skeleton 45 000
P.E.K.K.A 25 000
Golem 25 000
Princess 10 000
Ice Wizard 10 000
Night Witch 25 000
Inferno Dragon 45 000
Lumberjack 10 000
Electro Wizard 10 000
Sparky 10 000
Total upgrade cost 1 455 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
11 13
11 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 13
13
9 13
11 13
13
13
13
12 13
13
13
12 13
11 13
13
11 13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 12 13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord