❤️ALFAISAL❤️

#8RPL0YGU9

13

6 031

6 046

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 CW 1 2v2 24

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord