GILL♦️M

#8RP98UJ

13

5 539

6 416

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+14
+41
+74
+367
+443

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 539
Tốt nhất của cá nhân 6 416
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 20 191
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 566 (17.7%)
Trận thua 15 563
Số trận đấu 40 927
Trận hoà 5 173 (12.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 56.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 3 702
Chiến tích 5 539
Chiến tích tốt nhất 5 770
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-10
Xếp hạng toàn cầu 1 428
Chiến tích 6 416
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-02
Chiến tích 5 503
Chiến tích tốt nhất 5 945
Hội Chiến
War Day Wins 87
Clan Cards Collected 145 929
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 18
Thẻ đã thắng 260 241
Nếu Như Chơi Ít Nhất 237+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 6 962
Số trận đấu 3 469
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 112 780
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord