SPARKS

#8QPUL0QYJ

11

5 301

5 505

SkLz

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 15 Thang 13 Thử thách 1 Thân thiện 1 2v2 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord