Lord

#8QCLY9QG

13

6 310

6 386

ARAB HAWKS

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 14 CW 4 Thân thiện 2 2v2 11

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord