Charly

#8PLCUL28V

13

5 898

6 724

Kes_Gaming

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+13
+33
+479
+881

Kes_Gaming

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 898
Tốt nhất của cá nhân 6 724
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 13 240
Chiến Thắng Ba Vương Miện 5 227 (39.5%)
Trận thua 8 079
Số trận đấu 25 363
Trận hoà 4 044 (15.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 62.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 259
Chiến tích 5 898
Chiến tích tốt nhất 5 948
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-12
Xếp hạng toàn cầu 329
Chiến tích 6 668
Mùa Giải Vừa Rồi 2018-12
Xếp hạng toàn cầu 329
Chiến tích 6 668
Chiến tích tốt nhất 6 724
Hội Chiến
War Day Wins 91
Clan Cards Collected 177 652
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 15
Thẻ đã thắng 373 932
Nếu Như Chơi Ít Nhất 340+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 32 994
Số trận đấu 2 672
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 69 341
Đóng góp 260
Đóng góp Đã nhận 40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord