Gilad™️

#8P8G2222J

13

6 422

7 750

Papaclash

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+3
+72
+78
+318
+350

Papaclash

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 422
Tốt nhất của cá nhân 7 750
Giải đấu Grand Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 22 015
Chiến Thắng Ba Vương Miện 6 072 (27.6%)
Trận thua 20 260
Số trận đấu 52 005
Trận hoà 9 730 (18.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 52.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-07
Xếp hạng toàn cầu 221
Chiến tích 7 749
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-01
Xếp hạng toàn cầu 5 184
Chiến tích 6 760
Chiến tích tốt nhất 6 973
Hội Chiến
War Day Wins 210
Clan Cards Collected 478 268
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 30 246
Nếu Như Chơi Ít Nhất 28+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 2 817
Số trận đấu 1 933
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 182 592
Đóng góp 123
Đóng góp Đã nhận 240

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord