にごりの旨み

#8LP2YJVQ

13

5 385

5 832

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+19
+94
+205
+424
+738

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 385
Tốt nhất của cá nhân 5 832
Giải đấu Master II
Thang + Thử thách
Trận thắng 5 609
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 383 (24.7%)
Trận thua 4 071
Số trận đấu 11 498
Trận hoà 1 818 (15.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 3 232
Chiến tích 5 385
Chiến tích tốt nhất 5 385
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-12
Xếp hạng toàn cầu 7 095
Chiến tích 5 832
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Chiến tích 5 476
Chiến tích tốt nhất 5 712
Hội Chiến
War Day Wins 64
Clan Cards Collected 149 693
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 15
Thẻ đã thắng 61 376
Nếu Như Chơi Ít Nhất 56+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 700
Số trận đấu 824
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 31 077
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord