turok

#8LL2GURCQ

11

5 732

5 833

#FossaDeiLeoni

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 17 CW 8

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord