Behrang

#8L8YQP29P

12

4 507

5 587

tehran star

Co-leader

Skeletons Cấp 8 4336/400 Ice Spirit Cấp 9 4388/800 Goblins Cấp 9 4579/800 Spear Goblins Cấp 9 4153/800 Zap Cấp 12 4125/5000 Bats Cấp 11 2665/2000 Fire Spirits Cấp 11 4288/2000 Giant Snowball Cấp 10 2251/1000 Archers Cấp 10 3175/1000 Arrows Cấp 12 1819/5000 Knight Cấp 10 3323/1000 Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cấp 10 3274/1000 Cannon Cấp 11 3447/2000 Skeleton Barrel Cấp 9 4586/800 Goblin Gang Cấp 12 4002/5000 Firecracker   Mortar Cấp 9 4581/800 Tesla Cấp 11 1652/2000 Barbarians Cấp 10 5230/1000 Minion Horde Cấp 10 2586/1000 Rascals Cấp 10 1527/1000 Royal Giant Elite Barbarians Cấp 11 1546/2000 Royal Recruits Cấp 7 3329/200 Heal Cấp 9 697/200 Ice Golem Cấp 9 663/200 Tombstone Cấp 9 786/200 Mega Minion Cấp 9 488/200 Dart Goblin Cấp 9 749/200 Earthquake Cấp 6 167/20 Elixir Golem Cấp 3 9/2 Fireball Cấp 10 247/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 355/1000 Musketeer Hog Rider Cấp 9 85/200 Valkyrie Cấp 12 792/1000 Battle Ram Cấp 10 297/400 Furnace Cấp 9 625/200 Flying Machine Cấp 10 320/400 Bomb Tower Cấp 9 688/200 Zappies Cấp 9 537/200 Battle Healer Cấp 3 1/2 Goblin Cage Cấp 6 195/20 Giant Cấp 10 502/400 Goblin Hut Cấp 9 732/200 Inferno Tower Cấp 11 749/800 Wizard Cấp 10 44/400 Royal Hogs Cấp 10 436/400 Rocket Cấp 8 608/100 Elixir Collector Cấp 9 802/200 Barbarian Hut Cấp 8 770/100 Three Musketeers Cấp 9 564/200 Mirror Cấp 11 118/100 Wall Breakers Cấp 7 31/4 Barbarian Barrel Cấp 11 5/100 Rage Cấp 9 78/20 Skeleton Army Cấp 10 0/50 Goblin Barrel Cấp 10 56/50 Tornado Cấp 9 46/20 Guards Cấp 11 32/100 Clone Cấp 8 69/10 Baby Dragon Cấp 11 141/100 Hunter Cấp 10 33/50 Poison Cấp 9 43/20 Dark Prince Cấp 10 33/50 Freeze Cấp 11 35/100 Prince Cấp 8 60/10 Witch Cấp 10 28/50 Balloon Cấp 9 50/20 Bowler Cấp 10 38/50 Cannon Cart Cấp 9 65/20 Electro Dragon Cấp 7 26/4 Executioner Cấp 9 37/20 Giant Skeleton Cấp 9 20/20 Lightning Cấp 12 71/200 X-Bow Cấp 9 83/20 Goblin Giant Cấp 7 43/4 P.E.K.K.A Golem Cấp 9 47/20 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 9 2/2 Ice Wizard Cấp 10 5/4 Bandit Cấp 10 4/4 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 10 3/4 Night Witch Cấp 9 2/2 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 11 12/10 Ram Rider Cấp 9 2/2 Graveyard Cấp 10 6/4 Sparky Cấp 10 2/4 Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (83/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
97/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
3/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (3/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
136/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4864Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
588/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4412Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
779/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4221Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
353/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4647Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
4125/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 875Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
665/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4335Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
2288/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2712Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
1251/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5749Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
2000/2000
175/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4825Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1819/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3181Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
323/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4677Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
274/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4726Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
1447/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3553Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
786/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4214Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
4002/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 998Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
781/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4219Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1652/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5348Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
2000/2000
2230/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2770Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
1586/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5414Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
527/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6473Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1546/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5454Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1129/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5871Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
200/200
400/400
97/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1703Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
200/200
400/400
186/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1614Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
288/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1912Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
400/400
149/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1651Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
247/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1953Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
355/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 645Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
85/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2315Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
792/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
400/400
25/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1775Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
320/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1880Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
400/400
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
337/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1863Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
95/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2305Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
400/400
102/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1698Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
132/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1668Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
749/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
44/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2156Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
400/400
36/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1764Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
308/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1892Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
400/400
202/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1598Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
70/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1730Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
200/200
364/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1836Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
100/100
41/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
71/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12
9 12
9 12
9 12
12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
12
10 12
12 13
10 12
11 12
9 12
12
9 12
11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
12 13
11 12
7 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
6 8 12
3 5 12
10 12
12
12 13
9 12
12
10 12
9 11 12
10 12
9 11 12
9 10 12
3 12
6 9 12
10 11 12
9 11 12
11 12
10 12
10 11 12
8 10 12
9 11 12
8 11 12
9 10 12
11 12
7 9 12
11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
9 10 12
11 12
8 10 12
11 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
8 10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
7 9 12
9 10 12
9 10 12
12
9 11 12
7 10 12
12 13
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
9 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord