TwistedA

#8JU0QUQ

12

5 258

5 718

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 15 Thang 15 2v2 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-11-15 13:13:44
1 : 0
2019-11-15 13:10:30
1 : 0
2019-11-15 13:07:10
2 : 1
2019-11-15 13:03:36
0 : 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord