PECKING ORDER!!

#8CG0QYGL

13

5 315

5 773

Total Jags Move

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 5 Thử thách 8 Thân thiện 3 2v2 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord