Kalhashmi1985

#88YGRYJ20

12

5 484

5 484

my-UAE

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 23 Thang 19 CW 4 2v2 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord