haitham

#88QUGJ0PC

10

4 534

5 092

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 10 CW 8 Thử thách 7

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord