<kOmEiL-M76>

#88JGR8YV

12

4 538

5 098

Espadana

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 CW 25

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord