W.R.A.T.H☆

#8898YL28R

13

5 875

6 987

QLASH Syria

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 13
Deck check! Copy deck! số lượng: 8
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord