x hunter

#82UQ9CYL

13

6 028

6 967

EgY DeALeRs

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 21 CW 4

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)