<c6>⚡️vidaña⚡️

#2YL9RLQL0

13

6 000

7 011

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+12
+25
+32
+252
+374
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 000
Tốt nhất của cá nhân 7 011
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 8 121
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 502 (30.8%)
Trận thua 6 096
Số trận đấu 19 310
Trận hoà 5 093 (26.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 57.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-08
Xếp hạng toàn cầu 1 900
Chiến tích 7 011
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-01
Chiến tích 6 338
Chiến tích tốt nhất 6 338
Hội Chiến
War Day Wins 144
Clan Cards Collected 388 957
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 14
Thẻ đã thắng 18 250
Nếu Như Chơi Ít Nhất 17+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 256
Số trận đấu 1 483
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 92 215
Đóng góp 120
Đóng góp Đã nhận 360

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord