Defiantguardian

#2V8RLPCCY

13

5 728

6 076

Militibus ™

Thành viên

Skeletons Cấp 10 7894/1000 Ice Spirit Goblins Cấp 12 5000/5000 Spear Goblins Cấp 10 6766/1000 Zap Bats Cấp 12 2483/5000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Archers Cấp 12 896/5000 Arrows Knight Cấp 12 2913/5000 Minion Cấp 11 6045/2000 Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 12 5000/5000 Skeleton Barrel Cấp 12 5000/5000 Goblin Gang Firecracker Cấp 10 1234/1000 Mortar Cấp 11 7000/2000 Tesla Barbarians Cấp 10 5132/1000 Minion Horde Cấp 11 7000/2000 Rascals Royal Giant Cấp 12 3647/5000 Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 10 6757/1000 Heal Cấp 10 841/400 Ice Golem Cấp 11 429/800 Tombstone Cấp 11 1259/800 Mega Minion Cấp 10 349/400 Dart Goblin Earthquake Cấp 11 168/800 Elixir Golem Cấp 7 15/50 Fireball Cấp 11 118/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 284/400 Musketeer Cấp 12 273/1000 Hog Rider Cấp 12 1000/1000 Valkyrie Battle Ram Cấp 11 528/800 Furnace Cấp 10 947/400 Flying Machine Cấp 11 554/800 Bomb Tower Cấp 11 736/800 Zappies Cấp 11 819/800 Battle Healer Cấp 9 29/200 Goblin Cage Cấp 10 529/400 Giant Cấp 11 152/800 Goblin Hut Cấp 12 203/1000 Inferno Tower Wizard Cấp 12 542/1000 Royal Hogs Cấp 11 837/800 Rocket Elixir Collector Cấp 10 1285/400 Barbarian Hut Cấp 10 1323/400 Three Musketeers Cấp 12 181/1000 Mirror Cấp 11 24/100 Wall Breakers Cấp 11 74/100 Barbarian Barrel Cấp 11 47/100 Rage Cấp 10 100/50 Skeleton Army Cấp 10 35/50 Goblin Barrel Tornado Cấp 11 66/100 Guards Cấp 10 59/50 Clone Cấp 11 48/100 Baby Dragon Hunter Cấp 11 42/100 Poison Cấp 12 1/200 Dark Prince Cấp 10 20/50 Freeze Cấp 11 51/100 Prince Witch Cấp 11 16/100 Balloon Cấp 9 28/20 Bowler Cấp 11 23/100 Cannon Cart Cấp 11 53/100 Electro Dragon Cấp 10 72/50 Executioner Cấp 12 4/200 Giant Skeleton Cấp 10 66/50 Lightning X-Bow Cấp 10 62/50 Goblin Giant Cấp 11 55/100 P.E.K.K.A Cấp 10 5/50 Golem Cấp 10 3/50 The Log Miner Cấp 10 0/4 Princess Ice Wizard Cấp 12 2/20 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 11 1/10 Royal Ghost Cấp 12 0/20 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 11 1/10 Lumberjack Cấp 11 5/10 Electro Wizard Cấp 11 1/10 Ram Rider Cấp 10 3/4 Graveyard Cấp 11 1/10 Sparky Cấp 12 1/20 Lava Hound Cấp 10 7/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (96/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (18/97)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4894/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3766/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1234Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2483/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2517Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
896/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4104Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
2913/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2087Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
4045/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 955Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
234/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6766Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
2132/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2868Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
3647/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1353Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
3757/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
441/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1359Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
800/800
459/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 541Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
349/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1851Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
284/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1916Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
273/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 727Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
547/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1253Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
554/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1246Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
736/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1064Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
800/800
19/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 981Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
29/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2371Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
400/400
129/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1671Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
152/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1648Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
203/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 797Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
542/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 458Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
37/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 963Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
800/800
85/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 915Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
400/400
800/800
123/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
181/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 819Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
4/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần

Star points (8/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Giant Snowball 10 000
Arrows 35 000
Goblin Gang 35 000
Tesla 15 000
Rascals 15 000
Elite Barbarians 25 000
Dart Goblin 25 000
Inferno Tower 15 000
Rocket 35 000
Goblin Barrel 20 000
Baby Dragon 15 000
Prince 10 000
Lightning 10 000
Total upgrade cost 275 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
13
12 13
10 12 13
13
12 13
10 13
13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
13
10 11 13
11 13
13
10 12 13
11 13
13
12 13
13
10 12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
10 13
13
11 13
7 13
11 13
10 13
12 13
12 13
13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 12 13
9 13
10 11 13
11 13
12 13
13
12 13
11 12 13
13
10 12 13
10 12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
13
11 13
10 11 13
11 13
13
11 13
12 13
10 13
11 13
13
11 13
9 10 13
11 13
11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
13
10 11 13
11 13
10 13
10 13
13
10 13
13
12 13
11 13
11 13
12 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
12 13
10 11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord