Au revoir

#2RYP0VUC

13

4 580

6 421

Cấp 11 338/800 Cấp 8 90/100 Cấp 12 195/200  

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (92/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
90/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13

Đường đến tối đa (90/94)

9 10 11 12 13
338/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1462Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
195/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord