KILLER

#2RRQ98QY2

11

5 273

5 550

Palestine.ae

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 9
Deck check! Copy deck! số lượng: 8
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 2

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord