polkovnik0909

#2RRCR8RVJ

9

3 064

3 085

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+12
+33
+107
+521
+549

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 064
Tốt nhất của cá nhân 3 085
Đấu trường Đấu trường 10
Thang + Thử thách
Trận thắng 367
Chiến Thắng Ba Vương Miện 321 (87.5%)
Trận thua 344
Số trận đấu 1 097
Trận hoà 386 (35.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 3
Clan Cards Collected 2 615
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 4
Thẻ đã thắng 31
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 15
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 3 352
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord