[email protected]以眼还眼

#2RQ89VGGU

13

5 872

6 008

STK

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 15 Thang 11 CW 3 Thân thiện 1 2v2 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord