OnlySavage1

#2RLP2YY2L

10

3 760

3 987

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 26 Thang 7 CW 16 Thử thách 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord