DanyMagicss

#2RC8YY8CG

12

5 335

5 879

Lorca Family

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord