Amadeus

#2QLLRL29

13

5 088

5 625

Bad-ish Intent

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 CW 14

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord