ShadoWarr1oR

#2PVJVG9P9

13

5 678

6 345

Dunkle Armee

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 12
Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord