Nova I Tico

#2PGG8LC8V

13

5 748

7 104

Zion FireSkull

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+22
+53
+67
+253
+427

Zion FireSkull

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 748
Tốt nhất của cá nhân 7 104
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 7 694
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 215 (28.8%)
Trận thua 5 939
Số trận đấu 16 556
Trận hoà 2 923 (17.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 56.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 858
Chiến tích 5 748
Chiến tích tốt nhất 5 893
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-07
Xếp hạng toàn cầu 5
Chiến tích 7 104
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 302
Chiến tích 6 470
Chiến tích tốt nhất 6 717
Hội Chiến
War Day Wins 75
Clan Cards Collected 177 936
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 12
Thẻ đã thắng 19 979
Nếu Như Chơi Ít Nhất 19+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 179
Số trận đấu 365
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 57 086
Đóng góp 10
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord