rulas

#2L9RJ9L2

13

5 799

6 208

SPANISH TAKERS

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 13
Deck check! Copy deck! số lượng: 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord