Al3li

#2JV2Q0UQV

12

4 279

5 602

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 17 Thang 3 Thử thách 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-10-12 07:24:03
1 : 2
3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord