☠Franklin Jr.

#2JRRCYGR2

13

5 562

6 081

NIKA TITAN

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 6 CW 7 Thử thách 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord