M.S

#2J28098Q9

13

5 221

5 622

里屋

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 10 Thang 6 CW 4 2v2 15

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord