maestro neisim™

#2GCJRY29

13

5 133

6 150

Plata o Pollo 3

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 5 CW 1 Thử thách 13 Thân thiện 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord