reklaw

#2CQYGUGP

13

5 630

6 104

Never Finished

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+21
+66
+400
+454
+610

Never Finished

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 630
Tốt nhất của cá nhân 6 104
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 6 044
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 338 (22.1%)
Trận thua 2 372
Số trận đấu 9 874
Trận hoà 1 458 (14.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 71.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 471
Chiến tích 5 630
Chiến tích tốt nhất 5 630
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 2 208
Chiến tích 6 006
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 2 208
Chiến tích 6 006
Chiến tích tốt nhất 6 006
Hội Chiến
War Day Wins 80
Clan Cards Collected 126 241
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 215 367
Nếu Như Chơi Ít Nhất 196+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 6 213
Số trận đấu 2 169
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 91 668
Đóng góp 48
Đóng góp Đã nhận 80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord