Alessandro™

#28U8R0PV2

12

5 253

5 396

Dilugang 2.0

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 21

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord