Cissnei

#22J2CQC8J

13

4 700

4 700

Forza

Elder

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 13 Thang 2 Thử thách 11 2v2 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord