⚓️bu-swaf⚓️

#22C8LVRR0

13

6 016

6 354

Falcons™

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 18 Thang 18 2v2 7

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord