Nova I Euge

#20UUY89C9

13

6 020

6 646

ALIADOS TOP

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 6

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord