Nova I Euge

#20UUY89C9

13

5 766

6 646

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Cổ điển 15 CW 1 Thử thách 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord