Babarius

#20RJVRJP8

13

5 682

5 956

Mugen-Clan

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 23
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord