Art I One⚡️

#20Q2LP2LJ

13

6 045

7 144

Falcons™

Thành viên

Đường đến tối đa (94/95)

9 10 11 12 13
155/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2045Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord