Alex Mtz ✌

#20GY800UP

13

5 722

6 038

Skeletons Cấp 10 8000/1000 Ice Spirit Cấp 10 8000/1000 Goblins Cấp 10 8000/1000 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Bats Cấp 10 8000/1000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Cấp 10 8000/1000 Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Cấp 11 7000/2000 Knight Cấp 11 7000/2000 Minion Cấp 11 7000/2000 Bomber Cấp 10 8000/1000 Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Cấp 10 8000/1000 Goblin Gang Cấp 11 6992/2000 Firecracker Cấp 10 1524/1000 Mortar Cấp 11 7000/2000 Tesla Cấp 11 7000/2000 Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Cấp 11 7000/2000 Rascals Cấp 11 7000/2000 Royal Giant Cấp 11 7000/2000 Elite Barbarians Cấp 11 7000/2000 Royal Recruits Cấp 11 7000/2000 Heal Cấp 10 2200/400 Ice Golem Cấp 10 1856/400 Tombstone Cấp 10 1375/400 Mega Minion Cấp 11 1800/800 Dart Goblin Cấp 10 1821/400 Earthquake Cấp 10 667/400 Elixir Golem Cấp 9 157/200 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 11 728/800 Musketeer Cấp 10 1360/400 Hog Rider Cấp 11 1042/800 Valkyrie Cấp 10 1024/400 Battle Ram Cấp 10 1432/400 Furnace Cấp 10 1323/400 Flying Machine Cấp 11 1148/800 Bomb Tower Cấp 10 1586/400 Zappies Cấp 10 1374/400 Battle Healer Cấp 10 31/400 Goblin Cage Cấp 10 227/400 Giant Cấp 10 1659/400 Goblin Hut Cấp 10 1406/400 Inferno Tower Cấp 10 1692/400 Wizard Cấp 11 385/800 Royal Hogs Cấp 10 1183/400 Rocket Elixir Collector Cấp 11 1265/800 Barbarian Hut Cấp 10 1558/400 Three Musketeers Cấp 10 1422/400 Mirror Cấp 10 138/50 Wall Breakers Cấp 10 26/50 Barbarian Barrel Cấp 10 118/50 Rage Cấp 10 124/50 Skeleton Army Goblin Barrel Cấp 11 244/100 Tornado Cấp 10 109/50 Guards Cấp 11 115/100 Clone Cấp 10 114/50 Baby Dragon Cấp 10 104/50 Hunter Cấp 10 158/50 Poison Cấp 10 105/50 Dark Prince Cấp 10 134/50 Freeze Cấp 10 168/50 Prince Cấp 11 214/100 Witch Cấp 10 69/50 Balloon Bowler Cấp 10 197/50 Cannon Cart Cấp 10 152/50 Electro Dragon Cấp 10 32/50 Executioner Cấp 10 82/50 Giant Skeleton Cấp 11 110/100 Lightning Cấp 10 57/50 X-Bow Cấp 11 79/100 Goblin Giant Cấp 10 95/50 P.E.K.K.A Cấp 10 9/50 Golem Cấp 11 72/100 The Log Cấp 11 6/10 Miner Cấp 10 2/4 Princess Cấp 10 5/4 Ice Wizard Cấp 10 11/4 Bandit Cấp 11 2/10 Fisherman Cấp 10 2/4 Royal Ghost Cấp 10 4/4 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 10 9/4 Inferno Dragon Cấp 10 5/4 Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 10 13/4 Sparky Cấp 10 9/4 Lava Hound Cấp 10 12/4 Mega Knight

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 21
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22

Đường đến tối đa (8/97)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
524/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6476Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
656/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
175/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 825Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
621/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 379Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
267/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1533Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
157/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2243Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
728/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1072Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
400/400
800/800
160/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 840Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
242/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 758Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
624/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1176Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
400/400
800/800
232/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 768Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
123/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
800/800
348/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
386/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 614Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
174/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 826Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
31/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2169Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
227/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1973Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
400/400
800/800
459/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 541Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
206/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 794Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
492/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 508Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
385/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1415Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
783/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1017Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
800/800
465/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 535Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
358/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 642Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
222/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 778Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
144/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 56Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
15/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
100/100
114/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/50
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần

Star points (5/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Fireball 15 000
Rocket 35 000
Skeleton Army 35 000
Balloon 35 000
Mega Knight 15 000
Total upgrade cost 135 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
10 13
10 13
10 13
10 13
13
10 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 12 13
10 12 13
11 13
10 12 13
10 11 13
9 13
13
11 13
10 12 13
11 12 13
10 11 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
10 13
10 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
11 13
10 11 13
13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
13
11 12 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
11 12 13
10 11 13
13
10 12 13
10 12 13
10 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
13
13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord