GalaxyDragon3

#20CY0LGRG

11

4 171

4 402

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại:

Kết quả:

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord