PetutschnigHons

#208CQQ9YU

9

3 151

3 175

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+3
+30
+227
+235
+271

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 151
Tốt nhất của cá nhân 3 175
Đấu trường Đấu trường 10
Thang + Thử thách
Trận thắng 189
Chiến Thắng Ba Vương Miện 138 (73%)
Trận thua 104
Số trận đấu 410
Trận hoà 117 (28.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 64.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 4
Clan Cards Collected 2 490
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 3
Thẻ đã thắng 13
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 1
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 2 484
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord