BIG BOYS 2

#YYYVC90J

16 838

10 / 50

just chill and have pp’s up in the item pocket as long as u participate in war

Nhận Vào Hội
Thành viên 10 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 16 838
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader ryrythesmallfry
Phạm vi chiến tích 1 899 – 4 054
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 小t
#YQQ92222
12 4 054
2019-07-03 03:08:21
0
0
2 A-SNIPER
#88CLPJ08
10 4 025
2019-06-29 07:39:24
0
0
3 Đấu trường 12 Co-leader
DABBYBOI
#P802LVQ8C
10 3 893
2019-06-18 14:36:13
0
0
4 Đấu trường 12 Co-leader
lumberjack
#2929LY88J
10 3 673
2019-07-06 15:54:05
0
0
5
1
Đấu trường 12 HI IM CARL
#PLQU8YP0Y
8 3 606
2019-09-25 19:32:42
0
0
6
1
Đấu trường 11 Co-leader
BILLY BoB
#PL8JY88JP
9 3 530
2019-08-25 17:08:08
0
0
7
1
Đấu trường 11 Leader
ryrythesmallfry
#9J8J8U9VG
9 3 378
2019-05-02 15:10:03
0
0
8
1
Đấu trường 9 PapaSmurf69
#PQQPRCLP8
8 2 899
2019-10-11 15:04:49
0
0
9
1
Đấu trường 9 Co-leader
ButteryToast
#8CGQLVV8
9 2 724
2019-09-16 23:19:43
0
0
10
1
Đấu trường 6 worrior
#2LLR2YR9V
8 1 899
2019-06-21 17:20:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord