509 clashers

#YY0YJ0

54 192

49 / 50

🏆🏆 Welcome to 509 Clashers 🏆🏆 War focused clan. Use 3/3 collection and the attack.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 192
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Farb
Phạm vi chiến tích 4 514 – 5 907
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 838
Elder 21
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
yungvel
#2GPGL8VP
13 5 907
2019-10-19 23:41:19
476
480
2
1
Co-leader
Katalyst
#82VY0YL9
13 5 810
2019-10-20 00:13:20
748
680
3
1
Co-leader
youcandoit2
#2QP0JRRCP
13 5 696
2019-10-19 18:27:39
684
520
4
2
Co-leader
baskil
#QUPJU28G
13 5 692
2019-10-19 11:11:44
620
480
5
1
libjib
#9JVU9PUP
13 5 613
2019-10-19 23:07:51
623
530
6
1
Leader
Farb
#9Q22QGUC
13 5 586
2019-10-19 23:01:41
519
460
7 Elder
LuTang
#8Y88CV2Y
13 5 481
2019-10-19 22:09:15
597
640
8
1
Elder
Ozzy
#8J8QQGP8
13 5 463
2019-10-19 21:09:30
266
480
9
1
Elder
The Stallion
#8ULLUJ0YU
12 5 452
2019-10-19 16:07:52
180
520
10
2
Co-leader
Flash™
#28VGCCLJQ
13 5 438
2019-10-19 22:38:10
279
480
11
4
liquidator
#9PQ02Q2JJ
12 5 424
2019-10-19 18:34:42
396
320
12 Elder
batreaper
#80U98LR2R
13 5 423
2019-10-19 21:02:18
460
440
13
2
Elder
kbiz
#8GV8V8UG
13 5 373
2019-10-20 00:31:54
494
350
14
2
Elder
sparky4sparky
#8YCUVCCV
13 5 371
2019-10-19 23:49:24
360
40
15
2
Co-leader
Junk Show
#200UQ9R8
13 5 359
2019-10-20 00:48:09
648
520
16
10
Elder
★Sebstyle★
#8UY2RV8G
12 5 356
2019-10-19 22:23:32
218
328
17 Elder
Stu
#VGLQPQ9
13 5 343
2019-10-20 00:20:01
600
520
18
2
Co-leader
mk6_marko
#2CGJURUL
13 5 333
2019-10-19 17:10:38
48
120
19
5
Elder
Sillkie
#YUY8QJLU
13 5 327
2019-10-19 19:02:27
594
400
20
3
hog
#2YR22QLVC
13 5 314
2019-10-19 20:51:23
404
190
21
3
Co-leader
Trex Blackburn
#YJ8PRC99
13 5 280
2019-10-18 08:02:07
324
350
22
7
Elder
jfresh
#2P0GULQVP
12 5 275
2019-10-19 16:49:22
160
40
23
4
Elder
beurtle
#CGC2GVYJ
12 5 269
2019-10-19 01:55:56
290
270
24
4
Elder
Brave
#99UJJQ2C
13 5 266
2019-10-19 21:45:41
367
440
25
4
Elder
JH
#88YG9RYQQ
13 5 255
2019-10-20 00:29:44
378
400
26
1
Elder
SirBicycleman
#22U8PULLV
13 5 240
2019-10-19 19:31:39
240
40
27
5
—•-\TICTAC/-•—
#9UYUPGQJ
12 5 233
2019-10-19 21:24:17
410
440
28
4
Shady 104
#RUUVCUP0
12 5 232
2019-10-19 22:41:36
674
550
29
4
TheTrueDarkin
#9C22QC2YV
11 5 214
2019-10-19 19:31:06
283
320
30
3
Elder
Trogdor
#8QGQY2RG
13 5 195
2019-10-19 19:18:50
756
520
31
1
Elder
big_boss97
#YUQPRCPP
13 5 170
2019-10-19 18:20:28
282
480
32
6
Elder
philips
#9UJRYYUJ9
12 5 149
2019-10-19 21:45:12
626
640
33
2
Elder
gr33dy
#2L298CLRG
13 5 143
2019-10-19 23:46:42
136
320
34 MattLegend
#RUQ8RLPQ
13 5 133
2019-10-18 23:19:26
90
160
35
5
You Be illin'
#P8UCG0CR
12 5 119
2019-10-19 20:58:21
18
40
36
1
the godfather
#2UQG9CRY9
11 5 115
2019-10-19 23:34:41
179
320
37 EVAN!!
#2GPV22LLJ
12 5 111
2019-10-19 18:03:21
182
80
38
6
Elder
michael
#802LJ9L2
12 5 100
2019-10-20 00:01:57
633
520
39 Helotime
#2JVUJVYCG
13 5 073
2019-10-19 23:08:32
636
480
40
2
MD
#22C0J9CJV
11 5 065
2019-10-20 00:23:10
30
80
41
5
Fury V
#28LRRPRL0
11 5 061
2019-10-19 15:05:52
235
120
42
4
Co-leader
Kroezer
#9C90VJ8Q
13 5 059
2019-10-19 17:48:41
186
330
43
2
Co-leader
Deadpool
#90Y0CVYG
13 5 027
2019-10-19 21:08:40
520
600
44
1
Elder
TcHoZeN JhONeS
#P8UCJU89
12 5 015
2019-10-19 23:28:35
278
440
45
2
mehran zeus
#PLCRVPQGG
11 5 005
2019-10-19 20:48:42
86
120
46
2
Adel15
#PL0PLRGJV
10 4 991
2019-10-19 16:46:38
275
440
47 Fried Rice
#UC29JJGU
12 4 817
2019-10-19 10:05:24
98
200
48 SmallGiraffe381
#UJ0JC2PQ
12 4 732
2019-10-19 21:02:35
8
200
49 Elder
Billy15
#2UVGLGYP
13 4 514
2019-10-11 19:23:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord