ta9ti3.TN

#YY0G8PY

56 056

46 / 50

تقتيع⁦☠️⁩

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 056
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader kaysersuze
Phạm vi chiến tích 4 630 – 6 183
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 880
Elder 22
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
NERO&DANTE
#9Y8L2VGY
13 6 183
2019-09-22 02:44:02
1638
560
2 Co-leader
AymenASR
#8VGCGGL98
13 6 024
2019-09-21 22:15:52
1426
600
3 Co-leader
Aleksiak
#P8CV2YC0
13 5 935
2019-09-21 23:04:07
841
680
4 Co-leader
Naim
#J0V0LJVL
13 5 867
2019-09-21 14:47:53
30
80
5
1
Leader
kaysersuze
#LYGYU8Y8
13 5 854
2019-09-22 01:05:06
130
480
6
1
Elder
karim
#R2LYQGU0
13 5 814
2019-09-21 21:48:43
999
400
7 Co-leader
SamWww
#88JQRLRCJ
13 5 813
2019-09-22 01:39:40
632
560
8
2
Elder
SLIMICA
#G8PLPCQ
13 5 805
2019-09-21 23:49:10
584
600
9 Co-leader
skelpat
#C2YUP2JY
13 5 785
2019-09-21 23:03:23
724
640
10
2
Elder
charokhan
#2CR0CYR9R
12 5 735
2019-09-21 22:43:53
834
640
11
2
Nova Sky Royale
#2CJUQRGR
13 5 678
2019-09-20 17:43:15
68
80
12 Elder
wadja
#98QRJ8GYQ
12 5 665
2019-09-21 20:36:48
180
400
13
2
Elder
Saif
#282YV0L8R
13 5 665
2019-09-21 20:44:18
774
560
14
1
Co-leader
melek
#CYVP2CUJ
13 5 637
2019-09-21 23:56:43
558
480
15
1
Elder
kochkoch
#2LLJGU20Y
13 5 612
2019-09-21 20:54:37
723
600
16
1
Co-leader
JunooxP
#VCRC9G0J
13 5 602
2019-09-22 01:17:04
336
440
17
1
moez
#2JQCUGLUG
13 5 598
2019-09-21 18:45:22
218
480
18
2
Elder
Astonieri
#LLQG0290
12 5 588
2019-09-21 18:06:02
110
120
19
2
Elder
kom
#8LRU9UGL2
12 5 576
2019-09-21 23:12:52
820
720
20
1
Co-leader
abtif
#822VVLG
13 5 576
2019-09-21 16:24:34
528
440
21
1
Co-leader
Kommando
#VY2CUP8
13 5 554
2019-09-21 23:24:38
370
480
22
2
Elder
GH4
#8YV8J2P8Y
12 5 554
2019-09-22 02:41:17
341
440
23
1
Elder
Tyham
#R9JU8LY
13 5 528
2019-09-21 20:37:00
358
480
24
2
ali era5 le
#R28G02LL
12 5 504
2019-09-22 00:55:28
209
410
25 Elder
interista
#URPU2R0G
13 5 486
2019-09-21 20:55:11
623
520
26
3
Elder
sahra
#2GLQY2GLG
12 5 479
2019-09-22 01:25:33
220
350
27 Elder
Varial
#JP9RRYJ2
13 5 435
2019-09-22 01:31:04
20
40
28
1
Elder
☆☆☆Mejdi MS☆☆☆
#CUR0UV8G
13 5 341
2019-09-21 20:44:06
563
680
29
1
Elder
Hetfield
#RLYJL9QL
12 5 330
2019-09-21 21:25:00
195
240
30
11
Elder
San[D]
#UP2C2CGP
13 5 303
2019-09-22 01:31:06
210
320
31
1
dah.D.achraf
#88G9YRVVU
12 5 298
2019-09-21 17:32:18
481
480
32 med••♤♤
#YQLLGQ0P
12 5 272
2019-09-21 19:10:13
30
160
33
2
Elder
seif
#2829URUV9
13 5 271
2019-09-21 17:09:10
40
80
34
4
Elder
appau
#9U0P0U9Q
12 5 260
2019-09-22 02:37:27
40
640
35
2
Elder
pif
#88RC2P8UQ
12 5 244
2019-09-22 03:31:38
225
520
36
2
Co-leader
Guitara
#LUR9Y8
13 5 217
2019-09-21 14:26:17
150
240
37 Elder
whitedevil
#UCPCUUGY
12 5 212
2019-09-21 19:35:17
158
200
38
3
Elder
LvLuP
#2YQCCGQQP
12 5 167
2019-09-21 16:07:21
218
280
39
3
Elder
hamda
#G9090CCV
11 5 130
2019-09-21 19:30:47
158
200
40
1
Sneaky_TNT
#2YLC9LV0U
13 4 984
2019-09-11 16:44:48
0
0
41
1
Arabianboyz
#89UJGQ0R
12 4 967
2019-09-21 15:31:37
130
160
42 Co-leader
sarah
#9YGG9VCV9
11 4 942
2019-09-21 20:51:15
70
200
43 Co-leader
ZEUS
#20GCJVVG
13 4 940
2019-09-21 22:00:17
304
440
44 Co-leader
Achille
#Y8Y9VYYR
13 4 765
2019-09-08 10:39:07
0
0
45 Co-leader
milanista
#2UPGRCUQL
13 4 728
2019-09-21 13:27:27
250
400
46 Co-leader
Jesus
#8YL9LP0PY
13 4 630
2019-09-22 00:03:01
294
320

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord