French Battle

#YVPY892

47 933

42 / 50

Clan actif! soyez juste sympas et faites des dons!

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 933
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader MGV
Phạm vi chiến tích 3 502 – 5 394
Thông tin hội
Vị trí Châu Âu
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 029
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Brabra
#RRVRL8JV
13 5 394
2019-07-20 09:15:10
652
380
2 Leader
MGV
#2JPR08GL
13 5 354
2019-07-20 10:31:47
207
320
3
2
lolo
#9JV99G2JJ
11 5 320
2019-07-20 14:49:56
154
640
4
1
Elder
jophenix
#2JP08QCQJ
12 5 307
2019-07-20 11:52:26
472
400
5
1
Elder
gc
#82VLJP0UP
12 5 305
2019-07-20 15:07:19
26
0
6 Co-leader
Bruce
#9JYJPP82
12 5 232
2019-07-20 14:58:18
288
160
7 Co-leader
Bogoss
#J0UVY8UC
13 5 219
2019-07-20 14:37:47
616
440
8 Elder
theox33
#YGPU2GRG
12 5 213
2019-07-20 08:00:17
114
200
9 Elder
Mini Alex
#JPU0PRVG
12 5 099
2019-07-20 14:51:15
398
320
10 Co-leader
bruh?
#2P9VRCGLP
12 5 065
2019-07-20 13:06:05
318
216
11 raph.zer
#9GRU8CRG9
10 5 013
2019-07-20 14:41:39
76
570
12
1
laggy
#29YGU2QJ0
12 4 971
2019-07-20 15:46:04
483
439
13
1
LAL3G3ND
#9RYJCUVL0
11 4 958
2019-07-20 12:53:35
816
584
14
1
Elder
liknimimif
#YL9PV9JR
11 4 952
2019-07-20 15:02:45
132
120
15
1
killer 11
#9U2CGQC9P
10 4 935
2019-07-17 14:40:52
94
0
16 articlove
#PQCP2URU
10 4 916
2019-07-20 12:16:21
344
120
17 cosu
#P0RR8J82L
11 4 892
2019-07-20 11:43:00
32
440
18
2
tu es nul
#URJLGQCP
12 4 823
2019-07-19 11:00:44
146
0
19
2
Alexandre
#2YCGVLPL
12 4 797
2019-07-20 11:39:53
178
280
20
1
Kevin530
#P82Y2L8CU
10 4 773
2019-07-20 14:14:09
182
440
21
3
[email protected]
#9VRCQJ02V
11 4 745
2019-07-20 07:19:26
51
40
22 logalia
#8QYQ2VCL0
10 4 744
2019-07-20 10:05:25
346
200
23
1
Alex zéro un
#Y2LQRVQVP
9 4 690
2019-07-20 12:46:35
240
40
24
1
islem###
#P02J2YYJG
10 4 617
2019-07-18 14:16:22
28
40
25 Le grand anis
#PU9LP8Q2G
10 4 566
2019-07-15 17:41:07
0
0
26 Neymar 10
#8C89RUPP8
10 4 337
2019-07-20 10:54:17
92
0
27 theox33
#PL8G2ULQ8
9 4 131
2019-07-17 17:14:02
30
80
28 matias p-m *-*
#22YC99VRP
11 4 080
2019-06-18 19:18:44
0
0
29 O-connor
#2PGR2JC0
10 4 058
2019-06-17 08:58:24
0
0
30 Etienne
#929LGRPCP
11 4 051
2019-07-12 16:09:03
0
0
31 Co-leader
M.Drac YT
#JV90YC89
12 4 012
2019-07-12 05:32:54
0
0
32 matt
#8QU889RU2
12 4 009
2019-07-20 10:25:37
276
200
33 Elder
ByeBye
#9C2Q89CRC
12 4 003
2019-05-11 12:20:19
0
0
34 aline
#88082CY2
11 4 001
2019-03-27 14:43:37
0
0
35 Co-leader
Vins
#2GRCGVVGY
12 4 001
2019-01-10 15:59:14
0
0
36 PowerDrush
#QQ829UUL
11 4 000
2019-07-20 10:45:33
103
200
37 FulL_DeViL's
#80YQG0RJ
11 4 000
2019-07-19 13:26:08
52
120
38 Đấu trường 12 Mugiwara
#2QCV8QJ2
11 3 981
2019-07-02 12:33:06
0
0
39 Đấu trường 12 CocoY34
#2QQ0JPYJ9
12 3 768
2019-07-20 09:01:42
30
40
40 Đấu trường 11 Elder
Bruh?
#PCVRJYLQ
10 3 643
2018-12-07 19:54:59
0
0
41 Đấu trường 11 Co-leader
MatthVousPlayYT
#2Y0Y2QLGP
10 3 579
2019-06-09 14:02:36
0
0
42 Đấu trường 11 legendary karlo
#2QQRVGGLR
10 3 502
2019-07-15 20:47:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord