POUDLARD_ROYAL

#YV22Q8

51 136

48 / 50

●Bienvenue à tous et à toutes ●Clan mature cool et sympa ●Participation a la guerre de clan souhaitable

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 136
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader fred
Phạm vi chiến tích 1 205 – 5 734
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 652
Elder 18
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
obelix93
#8090QL0RU
13 5 734
2019-09-15 19:07:59
1696
800
2
1
Elder
lili anna
#2LYLY9CU8
13 5 607
2019-09-15 20:03:17
910
500
3
1
Co-leader
toto19
#Y0JCQ8UV
13 5 583
2019-09-15 19:52:14
798
760
4 Co-leader
toto47
#2GV808QLJ
13 5 517
2019-09-15 19:51:40
910
800
5 Co-leader
Jay Kriminal
#P0G8YYRU
13 5 434
2019-09-15 12:35:18
480
560
6
1
Co-leader
Maximus
#JYY988P8
13 5 338
2019-09-15 13:38:00
276
640
7
1
Co-leader
☆KamiX☆
#80YJU99Y
13 5 317
2019-09-15 18:06:50
368
200
8
2
Elder
Lenadreams
#9L9Q02YP
12 5 300
2019-09-15 10:37:29
496
520
9 Elder
tnt
#9RJ0VRGJ
12 5 262
2019-09-15 18:27:04
64
240
10 Leader
fred
#82PYLG08U
12 5 260
2019-09-15 19:50:48
968
832
11
12
Co-leader
mélissa
#8YLPCJCYJ
12 5 211
2019-09-15 19:02:04
314
320
12
1
Elder
biiibz
#9CJ22V9R0
12 5 184
2019-09-15 18:26:58
766
720
13 bibouze
#9VPY92VLV
12 5 162
2019-09-15 18:54:19
970
720
14
2
jessy
#2G2V0VP2L
12 5 158
2019-09-15 05:53:12
426
360
15 Elder
topcours
#2C9GPY0J
12 5 148
2019-09-15 09:36:14
400
520
16
8
Co-leader
Alexia
#2CJURGLU0
12 5 134
2019-09-15 19:35:04
558
480
17
3
Co-leader
cindy
#9CGY82QR
13 5 127
2019-09-15 17:23:54
274
600
18 Elder
nibelus
#V9Y2UPVL
12 5 094
2019-09-15 15:51:16
260
440
19
2
Co-leader
Michael
#2LRUG9PU0
13 5 077
2019-09-15 17:56:52
477
560
20
4
Elder
King-Brakso
#QJCV2CGP
11 5 070
2019-09-15 16:54:33
544
600
21
2
Co-leader
法布里斯
#9QPP2JU0
12 5 055
2019-09-15 16:46:10
0
0
22
2
Co-leader
mika
#8CCCVCRU8
13 5 043
2019-09-15 18:18:15
750
520
23
2
Co-leader
TheMagasinier
#2Q88YQCU9
13 5 016
2019-09-15 20:00:59
1153
760
24
2
Elder
soldierJu
#L99LGQY0
11 4 991
2019-09-15 17:30:49
1106
680
25 grand froid
#9Q208VY02
11 4 966
2019-09-15 19:47:50
264
480
26
6
Elder
jim
#VUYJC9LJ
13 4 965
2019-09-15 20:10:01
852
640
27
1
Co-leader
Laurenzo
#8RR8U892Y
13 4 953
2019-09-15 19:27:43
444
640
28
1
Elder
Ekuador18
#2P8299JVV
11 4 907
2019-09-15 09:26:56
206
320
29
1
Elder
EZEKIEL 9
#GG0VLV8Y
12 4 905
2019-09-14 05:37:53
267
320
30
1
destructor 98
#8VYVJLR9C
11 4 891
2019-09-15 00:27:54
12
80
31
1
Elder
Rexman
#PL99UPLRJ
11 4 857
2019-09-15 19:38:19
552
640
32
1
Elder
Kenmat
#8LL9C9080
11 4 785
2019-09-15 17:22:43
135
520
33 Co-leader
ALPHA TOM BG
#PJLY908GV
10 4 663
2019-09-15 16:08:48
526
560
34 Elder
Ak0ma
#8YCLCJL98
12 4 641
2019-09-15 15:45:21
256
720
35 Elder
Setsujoku
#Y80ULQU0
12 4 609
2019-09-15 15:05:20
64
80
36 Co-leader
pat
#YLQCRY08
12 4 141
2019-09-15 19:45:27
84
280
37 Co-leader
Espov™
#8RRVRC9U
12 4 001
2019-06-25 10:56:20
0
0
38 Hypérion
#2LQ0VV2LC
10 4 001
2019-08-19 17:50:54
0
0
39 Mr.S
#28R8LPY08
11 4 001
2019-08-03 22:01:51
0
0
40 Xtremsize
#98VV0LL2
11 4 001
2019-07-28 11:47:18
0
0
41 Elder
Fanitou
#CGP0LCGY
10 4 001
2019-06-08 23:51:28
0
0
42 sir boubouxtina
#YQQ2PJ2Y
11 4 000
2019-07-06 15:38:43
0
0
43 Đấu trường 12 Elder
Killer Bee
#L2UQ9PCU
11 3 692
2019-08-10 02:45:17
0
0
44 Đấu trường 12 django
#PCRGJLYR2
8 3 650
2019-09-15 18:14:50
0
0
45
1
Đấu trường 12 Max
#Y9JYPR02U
8 3 605
2019-09-14 19:24:08
0
240
46
1
Đấu trường 11 Elder
WilMax
#29JV882QR
10 3 455
2019-08-19 09:23:05
0
0
47 Đấu trường 10 Koala
#9VUG00PJU
8 3 224
2019-09-15 16:08:16
0
0
48
2
Đấu trường 4 Thomas
#9YYGUU9U0
8 1 205
2019-09-11 19:09:57
26
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord